• RSS
  • Wersja tekstowa
04.11.2020

Tydzień Bezpieczeństwa w budownictwie

W dniach 5 – 9 października 2020 roku odbyła się VII edycja Tygodnia Bezpieczeństwa w budownictwie organizowanego z inicjatywy sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie pod hasłem „Drużyna razem się trzyma”.

W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa odbyły się następujące spotkania szkoleniowe:

  • spotkanie inspektora pracy z pracownikami spółki „Budimex” oraz podwykonawcami wykonującymi prace przy modernizacji linii kolejowej nr 7. Zadaniem  szkolenia było przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecznej organizacji stanowisk pracy przy czynnej linii kolejowej. Przekazane zostały również informacje o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie prowadzonych kontroli na terenie budowy. Drugim zagadnieniem było przedstawienie przyjętych w spółce „Budimex” zasad mających na celu ograniczenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W trakcie spotkania większość pytań ze strony pracowników, jak i podwykonawców, dotyczyła właśnie bezpiecznej organizacji robót przy obecnie panującej pandemii. W spotkaniu wzięło udział 12 osób.
  • spotkanie związane z przebudową Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie przy ul. Chodźki, której generalnym wykonawcą jest firma Warbud S.A. W szkoleniu wzięło udział 37 pracowników z 5 firm.
  • spotkanie związane z budową Hali Widowiskowo-Sportowej w Puławach, której generalnym wykonawcą jest konsorcjum Mostostalu Puławy i Mostostalu Warszawa. W szkoleniu wzięło udział 7 pracowników z 4 firm.
  • na zaproszenie firmy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE realizującej budowę obwodnicy miasta Tomaszów Lubelski, inspektor pracy przeprowadził szkolenie dotyczące praw, obowiązków oraz odpowiedzialności osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracownikami. W szkoleniu przedstawiono wymienione aspekty w kontekście przepisów kodeksu pracy, prawa budowlanego, kodeksu karnego oraz kodeksu cywilnego. W szkoleniu, ze względu na warunki lokalowe, uczestniczyła wyłącznie kadra kierownicza generalnego wykonawcy oraz pracownik służby BHP w/w firmy, obsługujący tą budowę.

Podczas wszystkich spotkań inspektorzy pracy omawiali zagadnienia dotyczące bezpiecznej organizacji pracy z uwzględnieniem danego rodzaju robót, jaki aktualnie realizowany był na budowie. Omawiali przyczyny i okoliczności wypadków w budownictwie oraz prezentowali „dobre praktyki” mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy.

W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, inspektorzy pracy informowali o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.GIP Przejdź do GIP Porady prawne