• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

03.11.2020

Przeciwdziałanie mobbingowi – szkolenia dla pracodawców i pracowników

W październiku 2020 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie zorganizował e-learningowe szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi w zatrudnieniu dla zainteresowanych podmiotów. Inspektor pracy merytorycznie odpowiedzialny za realizację szkolenia, przygotował materiały szkoleniowe w formie prezentacji oraz publikacji i przesłał je do zainteresowanych wzięciem udziału zakładów pracy.

Pracownicy mieli 3 tygodnie na zapoznanie się z materiałami w odpowiednim dla siebie czasie, podczas, którego mogli kontaktować się z inspektorem merytorycznie odpowiedzialnym za szkolenie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W dniu 26 października br., w godzinach 8.00 – 15.00, inspektor pracy pełnił dyżur telefoniczny, podczas, którego uczestnicy szkolenia mogli kontaktować się i zadawać pytania związane z tematyką szkolenia. W szkoleniu wzięło udział 163 osoby.


GIP Przejdź do GIP