• RSS
  • Wersja tekstowa
02.11.2020

Seminarium Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Lublinie

W dniu 2 października 2020 roku nadinspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie uczestniczył w seminarium organizowanym dla pracowników służby BHP przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Lublinie. Tematyką wykładu inspektora pracy były wypadki przy pracy, ich przyczyny i analiza zagrożeń.

Inne zagadnienia poruszane podczas seminarium to problematyka wypadków przy pracy a postępowanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wypadki podczas prowadzenia działalności gospodarczej, obowiązki pracodawcy i służby BHP po zmianie rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, zmiana rozporządzenia w sprawie NDS. Podczas seminarium zostały również zorganizowane dla uczestników ćwiczenia z zakresu oceny ryzyka zawodowego – jak i kiedy dokonać oceny w związku z pojawieniem się nowego zagrożenia, jakim jest COVID-19.

Podczas seminarium został rozstrzygnięty konkurs pod hasłem „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”. W seminarium wzięło udział 20 osób.GIP Przejdź do GIP Porady prawne