Gala Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie

W dniu 22 listopada 2019 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego im. Stanisława Moskalewskiego odbyła się gala wieńcząca działalność prewencyjno – promocyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie w roku 2019. Organizatorem uroczystości był Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.

Uroczystego otwarcia gali i przywitania przybyłych gości dokonała Pani Małgorzata Wojda – Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie.

T403ADSC4683803
Podczas gali nagrodzono laureatów 3 konkursów promujących pożądane postawy w zakresie ochrony pracy, zorganizowanych w roku 2019 przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie:

  1. Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej,  
  2. Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy,
  3. Buduj bezpiecznie.

Ponadto, nagrodzone zostało gospodarstwo rolne, które zdobyło I miejsce w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne realizowanym na poziomie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.

W trakcie uroczystości przyznano również dyplomy i wyróżnienia w trzech programach prewencyjnych:

  1. program prewencyjny dla zakładów usług leśnych „Zdobądź Dyplom PIP”,
  2. program prewencyjny dla mikro zakładów „Zdobądź Dyplom PIP”,
  3. program prewencyjny „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”.

Podczas wystąpień zaproszonych gości oraz w listach nadesłanych z okazji gali,  skierowano wiele ciepłych i przychylnych słów pod adresem działań kontrolno-nadzorczych i prewencyjno-promocyjnych prowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.   

W Gali udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz wojewódzkich i samorządowych, zarządów organizacji związków zawodowych i pracodawców, stowarzyszeń pracowników służby bhp oraz społecznych inspektorów pracy, a także pracodawców wyróżniających się w sferze ochrony pracy.

T403ADSC4716796
 

W uroczystości uczestniczyli również pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie zaangażowani w działalność prewencyjną Państwowej Inspekcji Pracy.

Gala, podobnie jak w latach poprzednich, spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnych mediów. Podczas konferencji obecni byli przedstawiciele prasy i radia.

Galę wieńczącą działalność prewencyjno-promocyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie w roku 2019 zakończył film zrealizowany z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Laureaci konkursów i programów prewencyjnych w roku 2019

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

W grupie Pracodawców zatrudniających do 50 pracowników:

Wyróżnienie: VITAL CENTRUM Sp. z o.o. z Lublina

III miejsce: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z Krasnegostawu

II miejsce: KAMIMED S.C. A.Kamińska M.Kamiński z Milanowa

I miejsce: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA Zakład Aktywności Zawodowej z Lublina

W grupie Pracodawców zatrudniających od 51 do 250 pracowników:

III miejsce: nie przyznano

II miejsce: Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego z Lublina

I miejsce: AS-BABUNI Sp. z o.o. z miejscowości Niemce

W grupie Pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników:

III miejsce: nie przyznano

II miejsce: nie przyznano

I miejsce: LIBREX Izabela Orzeł z Lublina

T403ADSC4849747
 

Konkurs „Buduj bezpiecznie”

Wyróżnienie: budowa drogi ekspresowej S-19 odcinek Kopce (Janów Północny) – Jonaki (Janów Południowy) - inwestycja realizowana przez firmę MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. z siedzibą w Krakowie

III miejsce: budowa budynku wielofunkcyjnego w Lublinie przy ul. Berylowej - inwestycja realizowana przez firmę ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie.

II miejsce: budowa zespołu budynków GALERII CHEŁM w Chełmie przy ul. Rejowieckiej i Lubelskiej - inwestycja realizowana przez firmę KARMAR S.A. z siedzibą w Warszawie.

I miejsce: budowa zespołu dwóch połączonych budynków dydaktycznych dla Instytutu Psychologii i Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, przy ul. Głębokiej44 / Kraśnickiej 2E-2H / Głębokiej 39A - inwestycja realizowana przez firmę WARBUD S.A. Warszawa.

T403ADSC4769792
 

Konkurs „Najaktywniejszy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy”

Wyróżnienie: Marek Sacharczuk - Stacja Pogotowia Ratunkowego z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej.

II miejsce: Bogdan Szmiga – JOBON Sp. z o.o. ze Zwierzyńca

I miejsce:  Sławomir Mitrus – Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

T403ADSC4741721

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

GOSPODARSTWO ROLNE Izabeli i Łukasza Dyczkowskich z miejscowości Berezówka.

Gospodarstwo Rolne Państwa Dyczkowskich zostało również wyróżnione na etapie krajowym konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne edycja 2019 za stosowanie bezpiecznych i innowacyjnych technologii produkcji rolniczej sprzyjających utrzymaniu dobrostanu zwierząt.

T403ADSC5003808
Program prewencyjny dla mikro zakładów „Zdobądź Dyplom PIP”

T403ADSC4977799
Program prewencyjny dla zakładów usług leśnych „Zdobądź Dyplom PIP”

T403ADSC4912798
Program prewencyjny „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”