Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019 – wizytacje gospodarstw

W dniu  25 kwietnia  2019 roku  w  Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie rozpoczęły się wizytacje  gospodarstw  rolników  indywidualnych  zgłoszonych do  Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” - etap regionalny konkursu.  Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem Strategicznym jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.                                    

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs ma charakter  ogólnokrajowy  i przebiega  w trzech etapach tj. regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Za przebieg poszczególnych etapów odpowiedzialne są  komisje konkursowe,  w skład których  wchodzą  między innymi przedstawiciele KRUS  oraz  Państwowej  Inspekcji Pracy.  W 2019 roku do etapu regionalnego konkursu  w OR KRUS w Lublinie zgłosiło się 25 gospodarstw rolników indywidualnych. Rozstrzygnięcie konkursu na szczeblu wojewódzkim odbędzie się w dniu 30 czerwca 2019 roku w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli podczas „Dnia otwartych drzwi”.

DSC00175