Dodano: 28 maja 2024
1:8 minut
Logo Państwowej Inspekcji Pracy

W dniu 23 maja 2024 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”, na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.

Komisja konkursowa, powołana przez Okręgowego lnspektora Pracy w Lublinie, obradowała w składzie:

1) Jolanta Sobota Zastępca Okręgowego lnspektora Pracy w Lublinie – przewodniczący komisji

2) Tomasz Abramczyk p.o. Nadinspektor pracy – członek komisji

3) Katarzyna Fałek-Kurzyna p.o. Nadinspektor pracy – członek komisji

4) Marek Wątorski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie

5) Wiesława Janczak – Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego

6) Katarzyna Wiraszka – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego.

Do udziału w konkursie zgłoszonych zostało 3 społecznych inspektorów pracy z 3 zakładów pracy działających na terenie województwa lubelskiego.

Komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych kandydatów w zakresie podejmowania działań zmierzających do poprawy stanu bhp w swoich zakładach pracy oraz zapewnienia przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawnej ochrony pracy i postanowiła przyznać:

I miejsce – Iwona Massalska z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie

II miejsce – Jarosław Król z Grupy Azoty Zakłady Azotowe w Puławach

III miejsce – Ariel Chilczuk z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu